Artist Statement

In my objects I am working on writing a story. A story which is legible to the senses with tactile, physical and visual qualities. Time, technique and materials are my language.

During my work process I focus on the material and the possibilieies of expression it gives me. I aspire to be openminded in this prosess and not force it towards a planned result. And I am curious which stories the object is going to tell me.

I mine objekter arbeider jeg med å skrive en historie. En historie som er lesbar for sansene ved taktile, materielle og visuelle kvaliteter. Tid teknikk og materiale er mitt språk.

I arbeidsprosessen fokuserer jeg på materialet og de uttrykksmulighetene det gir meg. Jeg jobber hele tiden med å ha en åpenhet i prosessen hvor jeg ikke styrer etter en planlagt resultat, men er nyskjerrig på hvilke historier objektet kan komme til å fortelle meg.